Co nabízíme
Co nabízíme?

Jsme firma, která se specializuje na automatické závlahové systémy. Realizovali jsme již více jak 100 závlahových systémů během několika let. Rádi Vám dáme telefonní kontakt na některé naše zákazníky, kteří Vám řeknou, jak jsou spokojeni s automatickým závlahovým systémem od světové značky, proč si ho pořídili a jak jsou spokojeni s naší prací. Především doporučujeme zeptat se jich, zda by si znovu pořídili AZS a zda od nás.

 Důvody pro pořízení automatické závlahy jsou následující:  

 • šetří velké množství vašeho času, který můžete využít jinak (přibližně 30-50 minut denně po 90-120 dní v roce).
 • nemusíte být fyzicky přítomni (dovolená, nemoc, periodické zavlažování mladých rostlin po 4-6 hodinách atd.), aby Vaše rostliny dostaly co potřebují  nejefektnějším (v noci pravidelná zálivka)  a nejzdravějším způsobem.
 • šetří vaše peníze, protože zavlažuje efektivněji. Například běžný trávník potřebuje v našich klimatických podmínkách( a vše nasvědčuje, že bude  hůř) dodat 30-45 litrů vody na m2 za týden. Odborníci uvádějí, že při běžném způsobu zalévání je spotřeba až trojnásobek požadovaného množství a přesto rostliny nedostanou v optimální podobě závlahu. Při ploše 200 m2 je optimum spotřeby vody za týden zhruba 6 m3 vody.
 • Krásný kus přírody pro náš odpočinek a radost.

Kladete si otázku jaký nejvhodnější závlahový systém zvolit?  

     Pokud patří mezi Vaše hlavní kritéria velmi vysoká kvalita, osvědčená spolehlivost a odolnost komponentů, dlouhé záruky a renomé výrobce, potom Vaše volba může mít jméno Hunter. V dnešním světě profesionální závlahové techniky představuje americká firma Hunter Industries nejrychleji se rozvíjející společnost s celosvětovou působností. Mimořádný důraz je kladen na vývoj, testování a výrobu s využitím všech moderních technologií. Všechny výrobky jsou navrhovány tak, aby odpovídaly potřebám uživatelů, neboť spokojený zákazník je u firmy Hunter vždy na prvním místě.

 Proč zvolit AZS Hunter  

 • vysoká rovnoměrnost závlahy
 • řízení závlahy závislé na stavu půdy
 • v sezoně vždy pod vodou - bez rázů, hluku, usazenin
 •  mnoho druhů postřikovačů a trysek
 • vysoká kvalita materiálu (ABS, vyztužení skleněným vláknem), reklamace do 0,5%
 • záruky 2 a 5 let
 • životnost systémů v několika desítkách let

 Správný návrh zavlažovacího systému je nejdůležitějším předpokladem pro správnou funkci každého závlahového systému. Ani sebelepší komponenty nezajistí dobrou závlahu, pokud systém není dobře navržen.
Do vlastního návrhu závlahy se tedy raději nepouštějte sami, ale nechte si poradit od odborníků.


Nejčastější laickou chybou při návrhu rozmístění postřikovačů je nerespektování zásady dostatečného překrývání ploch sousedními postřikovači. Vždy je třeba dodržovat optimální spon. Takto např. vypadá řešení trojúhelníkového a čtvercového sponu, který by měl být pokud možno vždy dodržen u každého návrhu.  

 Laicky řečeno, rozmístění by mělo být pravidelné a každý postřikovač by měl vždy stříkat na sousední. Ne méně, ale také ne více. 


 

Nejspolehlivější způsob pro vytvoření přesného návrhu je osobní návštěva zkušeného technika z instalační nebo projekční firmy přímo na řešeném pozemku. Ten na místě doporučí vhodný typ zavlažovacího systému, navrhne rozmístění postřikovačů, umístění ovládací jednotky či posoudí kapacitu zdroje vody a možný způsob připojení. 

Pro zpracování návrhu systému a i následnou kalkulaci ceny je důležitá znalost celé řady údajů a existence přesného osazovacího plánu pozemku v měřítku. 
Máte-li zájem o bezplatné zpracování návrhu závlahového systému, kontaktujte nás.    V následujícím odstavci je uvedeno několik chyb, kterých by se měl každý, kdo instaluje zavlažovací systém vyvarovat. Pokud nemáte dostatek zkušeností, doporučujeme obrátit se na zkušenou instalační firmu.

 
Nejčastější chyby :    

 • Velikosti jednotlivých sekcí jsou příliš velké a neodpovídají kapacitě zdroje vody. Postřikovače se proto nevysouvají úplně, nemají dobrou distribuci vody a nezavlažují tak předpokládanou plochu. Kapacitu zdroje je nutné vždy předem ověřit a sekce spočítat. Zahradní kohoutek ½“ na fasádě tedy obvykle nestačí. Nejběžnější dimenzí přívodního potrubí na běžných zahradách je 1" (32 mm).
 • Postřikovače jsou vzdáleny daleko od sebe a nezajišťují tak vzájemné překrývání mezi sebou (spon). Postřikovače nestačí rozmístit jen tak, aby se dostřikem dotýkaly, ale musí se i dostatečně překrývat. Je žádoucí zajistit, aby každý z postřikovačů dosáhl svým dostřikem až na sousední postřikovač. Správné rozmístění postřikovačů je základem úspěchu.
 • V jedné sekci jsou kombinovány odlišné druhy postřikovačů. Závlaha je potom výrazně nerovnoměrná. Např. rozprašovací a rotační postřikovače by neměly být provozovány společně na jedné sekci.
 • Výsuvné postřikovače ve svahu nejsou opatřeny zpětnými ventily proti vytékání vody. V okolí nízko položených postřikovačů se po skončení závlahy udělají nežádoucí louže. Systém se také částečně odvodní a při opakovaném zavodnění při dalším závlahovém cyklu postřikovače " prskají ".
 • Na přívodním potrubí není vsazen žádný filtr nebo filtr je nedostatečný. Trysky se potom zanáší a snižuje se kvalita závlahy a životnost systému. U zdrojů vody s vyšším obsahem mechanických nečistot ( jímky na dešťovou nebo užitkovou vodu apod. ) je chybou malá plocha filtrační vložky nebo nevhodná konstrukce filtru. Vhodné jsou především filtry lamelové (diskové) s velkou filtrační plochou nebo ještě lépe filtrační jednotky s automatickým proplachem. Při nedodržení tohoto pravidla je riziko velmi častého ucpávání filtru nebo poškození filtru a následně i celého systému.
 • Mikrozávlaha není opatřena samostatným jemným filtrem. Důsledkem je nízká životnost mikrozávlahy způsobená ucpáváním jednotlivých komponentů.
 • Elektromagnetické ventily se na zahradě doporučuje umístit do plastových ventilových šachtic s drenážním podsypem a ventily připojit vodotěsnými konektory. V ostatních případech není obvykle zaručena spolehlivost a životnost ovládacího systému, může docházet ke zkratům.
 • Dimenze potrubí na sekcích nebo na hlavním rozvodu je malá a díky velkému požadovanému průtoku jsou velké tlakové ztráty. Při rozdílném tlaku na začátku a na konci sekce dochází k nerovnoměrné závlaze.
 • Čidlo srážek není nainstalováno nebo je na nevhodném místě (pod střechou, na závětrné straně apod.). Při dešti potom není systém zablokován.

 Kolik stojí automatický závlahový systém (AZS)  Hunter?

Cena systému je určena mnoha faktory. Nejvíce záleží na velikosti a tvaru zavlažované plochy; čím je plocha členitější, tím více je třeba postřikovačů. Záleží také na zdroji vody. Samozřejmě bude stát více systém, který jedním čerpadlem čerpá vodu z vrtu do jímky a druhým čerpadlem do samotného zavlažovacího systému než systém připojený na vodovodní řad. Cenu systému vztaženou např. na 1 m2 zavlažované plochy tedy nelze přesně určit. Velmi orientačně ale počítejte s investicí, která se u běžných zahrad rodinných domů pohybuje v rozpětí od cca 30 – 80 tis Kč za kompletní dodávku na klíč. Menší zahrádka nebo skleník může vycházet i do 10.000 Kč za kompletní dodávku na klíč.

Nabídka pro kutily

Pokud se rozhodnete instalovat závlahový systém sami, ať už částečně nebo zcela vlastními silami, máme pro Vás řešení.

 Částečně sám:

 1. Zpracujeme návrh AZS dle vašich požadavků.
 1.  Do vámi připravených výkopů dle námi dodaného projektu provedeme instalaci AZS.
 1. Záruka se vztahuje na instalaci AZS a jednotlivé komponenty.

Zcela sám:  

 1. Zpracujeme návrh závlahového systému dle vašich požadavků
 2. Dodáme vám potřebné komponenty a zajistíme jejich dopravu na váš pozemek.

Záruka: se vztahuje pouze na dodané komponenty, které musí být instalovány dle námi dodaného projektu AZS a dodaných technologických návodů.   

Projekce AZS 

Správný návrh je nejdůležitějším předpokladem pro správnou funkci každého závlahového systému. Ani sebelepší komponenty nezajistí dobrou závlahu, pokud systém není dobře navržen. Do vlastního návrhu závlahy se tedy raději nepouštějte sami, ale nechte si ho navrhnout od odborníků. Nejspolehlivější způsob pro vytvoření přesného návrhu je osobní návštěva. Na místě vám doporučíme vhodný typ zavlažovacího systému a navrhneme rozmístění postřikovačů, umístění ovládací jednotky a posoudíme kapacitu vodního zdroje a možný způsob připojení. Pro zpracování návrhu systému a i následnou kalkulaci ceny je důležitá znalost celé řady údajů a existence přesného osazovacího plánu pozemku v měřítku. Veškeré konzultace v rámci naší návštěvy a vytvoření nabídky jsou zdarma a k ničemu Vás nezavazují. Projekční a poradenskou činnost poskytujeme:Všem investorům (majitelům domů, firmám, sportovním klubům, obecním úřadům, zemědělcům) nabízíme konzultační a poradenské služby při výběru nejvhodnějšího řešení závlahového systému. Poradenství při získávaní podpor a dotaci pro organizace zemědělce.

 Postup realizace: 

1. První návštěva u zákazníka:  

 • Obecné seznámení zákazníka s automatickým zavlažovacím systémem.
 • Zjištění požadavků zákazníka (co vše chce zalévat).
 • Zjištění informací o pozemku, osazení rostlin a zdroji vody.
 • Určení umístění ovládací jednotky, čidla srážek, šachtic s ventily, požadavky na průchodky pod chodníčky atd.. 

2. Vypracování projektové dokumentace a předložení cenové nabídky 

 • Vypracování projektu a cenové nabídky je zdarma. 

3. Dohoda o provedení díla včetně záruky za dílo

 • Sepsání dohody o provedení díla. Na veškeré dodané komponenty a provedené práce poskytujeme záruku 3 roky, u vybraných komponentů je poskytována záruka až 5 let.  

4. Poskytnutí zálohy ve výši cca 60% ceny díla  

5. Vlastní realizace 

 • Doba provádění prací je dle velikosti zavlažované plochy 2 - 10 dní.

6. Předání díla a seznámení zákazníka s obsluhou automatického zavlažovacího systému

 • Předání návodů na obsluhu (v českém jazyce) a záručních listů k instalovaným komponentům (ovládací jednotka, čerpadlo, atd.)

7. Převzetí doplatku z ceny za dílo

8. Zazimování

 • Každoročně po dobu 3 let provedeme zazimování stlačeným vzduchem, abychom mohli garantovat standardní záruční lhůtu 3 let (vyjma zařízení s kratší záruční dobou) a na jaře provedeme kontrolu a seřízení celého systému včetně naprogramování ovládací jednotky.          

 Provádíme komplexní servis pro automatické závlahové systémy:

 • záruční servis námi dodaných komponentů AZS
 • pozáruční servis všech značek
 • pravidelný servis
 • předsezónní servis na jaře
 • posezónní servis na podzim včetně odborného zazimování systému

 

Záruční servis

Všechny dodané komponenty a zařízení jsou před montáží prověřeny. Dodavatel zodpovídá za jejich správnou funkčnost za předpokladu, že budou používány k účelu jim určenému a podle pokynů uvedených v návodu k obsluze a údržbě.
Záruku na materiál a montážní práce poskytujeme ode dne převzetí po dobu: 36 měsíců. Během záruční lhůty dodavatel bezplatně odstraní všechny závady způsobené chybami ve výrobě, vadným materiálem nebo špatnou montáží.

Servisní lhůty: 

 • běžný servis do 48 hodin
 • v případě havárie ihned

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

 • neodbornou manipulací či zásahem
 • použitím agresivních a chemických látek
 • mechanickým poškozením
 • poškození živelnou pohromou
 • konstrukčním změnami bez vědomí dodavatele
 • poškozením vinou nedodržení návodu v obsluze a údržbě

 

Je nutno dodržet návod na obsluhu a údržbu, který s každou zakázkou předáváme, zajistit systém proti zamrznutí a udržovat systém v čistotě. Pozáruční servis všem majitelům automatických závlahových systémů nabízíme pozáruční servis všech značek. Před sezonní a posezonní servis na jaře provádíme před spuštěním kontrolu závlahových systémů, vyčištění filtru, optimalizaci nastavení.

© 2011 JPdesign - www.jpdesign.cz - Tvorba internetových stránek
Kontejnery, koše, popelníky | Kuchyně, koupelny | Doplňky pro dům byt a zahradu | Navrhujeme a realizujeme závlahové systémy | Elektrokomponenty - spínače | Ohňostroje Litoměřice |
ZThiNW