E-shop » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA NÁKUPU zavlahy-pokorny.cz 

Veškeré objednávky uskutečněné na zavlahy-pokorny.cz jsou považovány za závazné. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s cenami, obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou k dispozici na www.zavlahy-pokorny.cz a že s nimi souhlasí. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané zákazníkovi. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího (např. jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon) jsou prodávajícím považovány za diskrétní a jsou chráněny proti zneužití nebo nahodilému přístupu. Osobní údaje kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejňovány, poskytnuty třetí osobě apod.. Kupující bere na vědomí, že okamžikem odeslání vyplněné „Registrace nového zákazníka“ se stává registrovaným zákazníkem prodávajícího a prohlašuje, že veškeré své osobní údaje poskytlprodávajícímu dobrovolně a pravdivě a že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami prodávajícího.

 Prodávající

Jiří Pokorný, Závlahy-Pokorný, Třída T. G. Masaryka 1623, Roudnice nad Labem 413 01,IČO: 62779303,  DIČ: CZ6503122109
E-mail: zavlahy.pokorny@gmail.com 

 

 Kupující

Fyzická nebo právnická osoba,  která uskuteční závaznou objednávku zboží z nabídky. Aktuální nabídka zboží je uveřejněna na internetových stránkách provozovatele. http://www.zavlahy-pokorny.cz/ 

 Objednávka

Kupní smlouva vzniká na základě závazné objednávky, na jejímž základě je následně realizován prodej zboží. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Závazná objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: jméno a adresu kupujícího, množství požadovaných kusů přesně specifikovaného zboží, požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží, cenu za zboží a přepravu. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době objednání. V případě nákupu specifického zboží "na objednávku", které je nutné na přání zákazníka obstarat, může prodávající požadovat zálohu až do výše 100%  kupní ceny. Faktura za dodávku zboží vystavená prodávajícím na základě smlouvy je daňovým dokladem. Faktura a dodací list budou kupujícímu předány spolu se zbožím (jsou součástí zásilky).

© 2011 JPdesign - www.jpdesign.cz - Tvorba internetových stránek
Kontejnery, koše, popelníky | Kuchyně, koupelny | Doplňky pro dům byt a zahradu | Navrhujeme a realizujeme závlahové systémy | Elektrokomponenty - spínače | Ohňostroje Litoměřice |
YWMzMmEyZ